Akışoğlu Hukuk & Danışmanlık

About ahdozgur

This author has not yet filled in any details.
So far ahdozgur has created 6 blog entries.

ÖYP Kefalet Senetlerinin Şekle Aykırılık Nedeniyle Geçersizliği

I. Giriş 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‘nun 35’inci maddesi çerçevesinde öğretim elemanı yetiştirilmesi için üniversiteler, kendi bünyesinde çalışan araştırma görevlisinin kadrosunu, araştırma veya doktora eğitimi için başka bir üniversiteye geçici olarak tahsis edebilmektedir. Böylesi durumlarda, Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik‘in 4’üncü maddesi uyarınca kadrosu geçici olarak tahsis edilen [...]

&s tarafından.|2023-01-29T18:13:47+00:00Ocak 29th, 2023|Yükseköğretim Hukuku|ÖYP Kefalet Senetlerinin Şekle Aykırılık Nedeniyle Geçersizliği için yorumlar kapalı

Üniversite Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Eş Durumu Nedeniyle Devri

I. 2547 Sayılı Kanun’da Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Mevzuatta, “devlet hizmeti”, “zorunlu çalışma yükümlülüğü”, “zorunlu hizmet” şeklinde de ifade edilen mecburi hizmet yükümlülüğü hususu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33, 35 ve 39’uncu maddelerinde düzenlenmiştir. 2547 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası incelendiğinde; lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilen ve öğrenim ücretli ile yollukları dahil her çeşit [...]

&s tarafından.|2023-01-29T18:09:33+00:00Ocak 29th, 2023|Yükseköğretim Hukuku|Üniversite Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Eş Durumu Nedeniyle Devri için yorumlar kapalı

Uzlaşmaya Tâbi Suçlar

17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 24.11.2016 tarihli 6763 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesiyle değişik “Uzlaşma” başlıklı 253’üncü maddesinin ilk fıkrasında uzlaşmanın uygulanabileceği suçlar; ikinci fıkrasında özel kanunlardaki suçlarda uzlaşmanın kapsamı ve üçüncü fıkrada ise hangi suçlarda uzlaşmanın uygulanamayacağı düzenlenmiştir. Devam eden fıkralar ise uzlaşma usul ve içeriğine ilişkin [...]

&s tarafından.|2023-01-29T14:13:17+00:00Ocak 24th, 2023|Ceza Hukuku|Uzlaşmaya Tâbi Suçlar için yorumlar kapalı

Yabancı Mahkemece Verilen Boşanma Kararlarının Tanınması

I. Yabancı Boşanma Kararının Tanınması Ne Demektir? Yabancı ülke mahkemelerince verilen boşanma davalarının Türkiye’de sonuç doğurabilmesi ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için yetkili Türk mahkemelerinde yabancı boşanma kararının tanınması ve tenfizi davasının açılması gerekmektedir. Bu aşamada hemen belirtelim ki bir yabancı mahkeme kararının tanınması ile tenfizi tamamen farklı şeylerdir. Eğer yabancı mahkeme tarafından [...]

&s tarafından.|2023-01-29T17:58:11+00:00Ocak 1st, 2021|Aile Hukuku|Yabancı Mahkemece Verilen Boşanma Kararlarının Tanınması için yorumlar kapalı

İsim Değişikliği Davası

I. Genel Olarak İsim (ad), kişiyi tanıtan ve onu diğer bireylerden ayırmaya yarayan bir kavramdır. İsim, kişinin ayrılmaz bir parçasıdır ve kişi bununla bilinir ve anılır. Niteliği gereği isim, onu taşıyan kişi tarafından benimsendiğinde anlam taşır. İsim, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olup isim değişikliği 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 27’nci maddesinde [...]

&s tarafından.|2023-01-30T09:55:51+00:00Temmuz 2nd, 2020|Medeni Hukuk|İsim Değişikliği Davası için yorumlar kapalı

Azami Sürenin Aşılması Gerekçesiyle Kadrosu İle İlişiği Kesinlen ÖYP’lilerin Açacağı İptal Davası

I. Genel Açıklama Son yıllarda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında olup da aynı zamanda yüksek lisans veya doktora programında öğrenci olan araştırma görevlilerinin, yüksek öğretimde azami sürelerin aşılması gerekçe gösterilerek kadroları ile ilişiğinin kesildiği ve bu yöndeki idari işlemlerin iptali için idare mahkemelerinde iptal davası açıldığı görülmektedir. Son zamanlarda bu konu ile ilgili olarak [...]

&s tarafından.|2023-01-30T09:57:21+00:00Ocak 29th, 2020|Yükseköğretim Hukuku|Azami Sürenin Aşılması Gerekçesiyle Kadrosu İle İlişiği Kesinlen ÖYP’lilerin Açacağı İptal Davası için yorumlar kapalı
Go to Top