Özgeçmiş 2020

EĞİTİM / EDUCATION

09.2005 – 06.2009   : Pendik Kurtköy Lisesi, İstanbul | Eşit Ağırlık

09.2009 – 07.2010   : Northern Virginia Community College, VA/ABD | İngilizce Hazırlık Okulu

09.2010 – 06.2012   : Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi | Tam Burslu

09.2012 – 02.2016   : Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul | Hukuk Fakültesi  | Hukuk | Tam Burslu

09.2020 – Devam    : Kadir Has Üniversitesi | Lisansüstü Enstitüsü | Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans | Tam Burslu

YAYINLAR / PUBLICATIONS

Özgür Akışoğlu, İşyerinde Psikolojik Taciz Vakıalarında İspat Yükü ve Yeterli Delil (Karar İncelemesi) Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 131-132, Temmuz – Ağustos 2015, ss. 183-233. Trans: Özgür Akışoğlu, The Burden of Proof and Competent Evidence in the Case of Mobbing (Case Analysis), Bahcesehir University Law Review, V.10, I.131-132, July-August 2015, pp.183-233.

Özgür Akışoğlu [Seda Akço Bilen, Gamze Nur Çelik, Bürge Elvan Erginli ve Koray Özdil ile birlikte], Adalete Erişim İçin Yerelden Öneriler, TESEV Siyasa Raporları Serisi Yargı Reformu 7, TESEV Yayınları 2015, http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Adalete_Erisim_Icin_Yerelden_Oneriler.pdf Trans: Özgür Akışoğlu, et al., Local Advises for Access to Justice, TESEV, The Policy Report Range Legal Reform 7, TESEV Publications 2015, http://www.alnap.org/pool/files/local-recommendations-for-access-to-justice-in-turkey.pdf .

Özgür Akışoğlu (Çev.), İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi – Z/Finlandiya Davası (Kararın Çevirisi), Adalet Akademisi Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 22, Haziran 2017, ss. 17-52. Trans: Özgür Akışoğlu, Translation of Z v. Finland Decision of the European Court of Human Rights, Adalet Akademisi Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Year:7, Volume:22, June 2017, pp.17-52.

Özgür Akışoğlu, Ceza Yargılanmasında Tercümandan Yararlanma Hakkı, Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’e Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara 2017, ss.1-44. Trans: Özgür Akışoğlu, Right to the Assistance of an Interpreter in Criminal Proceedings, The Present for Prof. LLD. Hikmet Sami Türk, Turhan Kitabevi, Ankara 2017, pp.1-44.