Yükseköğretim Hukuku

Yükseköğretim Hukuku; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununu, 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu başta olmak üzere üniversite-öğretim elemanı-öğrenci ilişkisinde ortaya çıkan hukuki konuları ele alan hukuk dalıdır.

Bu kapsama giren konular ve davalar genel olarak aşağıdaki şekildedir:

 1. Üniversitelerin kuruluş işlemleri,
 2. Üniversite yönetimsel işlemler ile karar alma süreçleri,
 3. Üniversite yönetmeliklerinin hazırlanması,
 4. Disiplin soruşturması süreçlerini yürütme,
 5. Kadro sınavlarına karşı açılacak davalar,
 6. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamındaki süreçler,
 7. Mecburi hizmet yükümlülüğünün devri
 8. İdari personelin hakları ve bu konudaki uyuşmazlıklar,
 9. Yurtdışına Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla gönderilen öğrencilerle ilgili süreçler ve hukuki uyuşmazlıklar,
 10. Üniversitede alınan ders sınavlarına karşı açılacak iptal davaları,
 11. Kadro ile ilişiğin kesilmesine ilişkin kararlara karşı iptal davaları,
 12. Akademik kadro ilanları ve başvurularına ilişkin davalar,
 13. Denklik işlemleri ve bu konuda açılan davalar

Yükseköğretim Hukuku İle İlgili Son Haber & Makaleler