Yükseköğretim Hukuku

Yükseköğretim Hukuku; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununu, 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu başta olmak üzere üniversite-öğretim elemanı-öğrenci ilişkisinde ortaya çıkan hukuki konuları ele alan hukuk dalıdır.

Bu kapsama giren konular ve davalar genel olarak aşağıdaki şekildedir:

 1. Üniversitelerin kuruluş işlemleri,
 2. Üniversite yönetimsel işlemler ile karar alma süreçleri,
 3. Üniversite yönetmeliklerinin hazırlanması,
 4. Disiplin soruşturması süreçlerini yürütme,
 5. Kadro sınavlarına karşı açılacak davalar,
 6. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamındaki süreçler,
 7. Mecburi hizmet yükümlülüğünün devri
 8. İdari personelin hakları ve bu konudaki uyuşmazlıklar,
 9. Yurtdışına Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla gönderilen öğrencilerle ilgili süreçler ve hukuki uyuşmazlıklar,
 10. Üniversitede alınan ders sınavlarına karşı açılacak iptal davaları,
 11. Kadro ile ilişiğin kesilmesine ilişkin kararlara karşı iptal davaları,
 12. Akademik kadro ilanları ve başvurularına ilişkin davalar,
 13. Denklik işlemleri ve bu konuda açılan davalar

Yükseköğretim Hukuku İle İlgili Son Haber & Makaleler

Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma Disiplin Cezasına Karşı İptal Davası

Şubat 22nd, 2022|Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma Disiplin Cezasına Karşı İptal Davası için yorumlar kapalı

I. Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma Disiplin Cezasının Tanımı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/b-5 maddesinde "üniversite öğretim mesleğinden çıkarma" şeklindeki [...]

Vakıf Üniversitesinde Sözleşmesi Yenilenmeyen Öğretim Elemanının Açacağı İptal Davası

Şubat 20th, 2022|Vakıf Üniversitesinde Sözleşmesi Yenilenmeyen Öğretim Elemanının Açacağı İptal Davası için yorumlar kapalı

I. İnceleme Konusu Vakıf üniversitesinde görevli öğretim elemanlarının sözleşmelerinin çeşitli sebeplerle yenilenmediği durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu halde; sözleşmesinin yenilenmemesine dair [...]

ÖYP Kapsamındaki Kefaletnamelerin Şekil Şartına Aykırılık Nedeniyle Geçersizliği

Kasım 11th, 2020|ÖYP Kapsamındaki Kefaletnamelerin Şekil Şartına Aykırılık Nedeniyle Geçersizliği için yorumlar kapalı

I. Giriş 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35'inci maddesi çerçevesinde öğretim elemanı yetiştirilmesi için üniversiteler, kendi bünyesinde çalışan araştırma görevlisinin [...]

Eş Durumu veya Sağlık Mazereti Olmaksızın Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Başka Bir Üniversiteye Devri

Kasım 7th, 2020|Eş Durumu veya Sağlık Mazereti Olmaksızın Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Başka Bir Üniversiteye Devri için yorumlar kapalı

I. Genel Olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35'inci maddesin 2'nci fıkrasında, öğretim elamanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadrolarının, [...]