AKADEMİK TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ.

Her geçen gün değişen ve genişleyen hukuk mevzuatı, sürekli takibi zorunlu kılmaktadır. Diğer yandan, yeni ortaya çıkan hukuki meseleler yeni yorumları gerekli kılmaktadır. Akışoğlu Hukuk & Danışmanlık Hukuk Bürosu, akademik bir titizlikle hem yüksek mahkeme kararlarını, hem hukuk doktrininde tartışılan konuları ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmektedir. Takip ettiğimiz davalarda, güncel öğreti ve içtihatlar çerçevesinde dilekçeler hazırlanmak ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKELERİNE ÖZEN GÖSTERİYORUZ.

Hukuk Büromuz, avukatlık ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde yapılan iş ve işlemler ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendirmeyi temel bir ilke olarak kabul etmektedir. Bu amaçla, dava takip süreçlerinde hazırlanan dilekçelerin, mahkemelere ve resmi dairelere yapılan ödemelere ilişkin dekontların, mahkeme veya dairelerin tüm kararlarının birer suretleri müvekkillerimize elektronik ortamda gönderilmektedir. Bundan başka; yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak düzenli bir şekilde ayrıntılı iş görme raporları hazırlanıp müvekkillerimiz hukuki süreç ve aşamalara ilişkin bilgilendirilmektedir.

EKİBİMİZ

Av. Özgür AKIŞOĞLU

Kurucu

Kurucu Avukat Özgür Akışoğlu, 2016 yılında mezun olmuş ve 2017 yılında ruhsatını alarak avukatlık hizmetlerine başlamıştır.

Özgeçmiş

SON YAYINLAR

Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma Disiplin Cezasına Karşı İptal Davası

Şubat 22nd, 2022|Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma Disiplin Cezasına Karşı İptal Davası için yorumlar kapalı

I. Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma Disiplin Cezasının Tanımı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/b-5 maddesinde "üniversite öğretim mesleğinden çıkarma" şeklindeki [...]

Vakıf Üniversitesinde Sözleşmesi Yenilenmeyen Öğretim Elemanının Açacağı İptal Davası

Şubat 20th, 2022|Vakıf Üniversitesinde Sözleşmesi Yenilenmeyen Öğretim Elemanının Açacağı İptal Davası için yorumlar kapalı

I. İnceleme Konusu Vakıf üniversitesinde görevli öğretim elemanlarının sözleşmelerinin çeşitli sebeplerle yenilenmediği durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu halde; sözleşmesinin yenilenmemesine dair [...]

Sözleşmeli Statüde Çalışan Memurun KPSS’de Başarılı Olmasına Rağmen Yerleştirildiği Kuruma Nakline Muvafakat Verilmemesi

Şubat 19th, 2022|Sözleşmeli Statüde Çalışan Memurun KPSS’de Başarılı Olmasına Rağmen Yerleştirildiği Kuruma Nakline Muvafakat Verilmemesi için yorumlar kapalı

I. Sorunun Tespiti 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41'inci maddesi uyarınca sözleşme statüde çalışan memurların KPSS sınavında başarılı olup [...]