ÖYP Kapsamındaki Kefaletnamelerin Şekil Şartına Aykırılık Nedeniyle Geçersizliği

I. Giriş 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35'inci maddesi çerçevesinde öğretim elemanı yetiştirilmesi için üniversiteler, kendi bünyesinde çalışan araştırma görevlisinin kadrosunu, araştırma veya doktora eğitimi için başka bir üniversiteye geçici olarak tahsis edebilmektedir. Böylesi durumlarda, Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik'in 4'üncü maddesi uyarınca kadrosu geçici olarak tahsis edilen [...]

By |2020-11-12T17:21:28+00:00Kasım 11th, 2020|Yükseköğretim Hukuku|

Eş Durumu veya Sağlık Mazereti Olmaksızın Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Başka Bir Üniversiteye Devri

I. Genel Olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35'inci maddesin 2'nci fıkrasında, öğretim elamanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadrolarının, araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca geçici olarak tahsis edilebileceği öngörülmüştür. Aynı fıkranın son cümlesinde ise bu şekilde doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanların, bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte [...]

By |2020-11-07T06:10:53+00:00Kasım 7th, 2020|Yükseköğretim Hukuku|

ÖYP Kapsamında İmzalanan Yüklenme Senetlerinin Geçersizliği

I. Genel Olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35'inci maddesi çerçeveside; öğretim elamanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora eğitimi için başka bir üniversiteye geçici olarak tahsis edilebilmektedir. Söz konusu Kanun maddesine dayanılarak çıkarılan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik'in 4/4 maddesinde, "görevlendirme veya atama işlemlerinden [...]

By |2020-11-06T18:34:08+00:00Kasım 6th, 2020|Yükseköğretim Hukuku|

Yükseköğretim Kurumlarındaki Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Eş Durumu Nedeniyle Devri

I. 2547 Sayılı Kanun'da Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Mevzuatta, “devlet hizmeti”, “zorunlu çalışma yükümlülüğü”, “zorunlu hizmet” şeklinde de ifade edilen mecburi hizmet yükümlülüğü hususu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33, 35 ve 39’uncu maddelerinde düzenlenmiştir. 2547 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası incelendiğinde; lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilen ve öğrenim ücretli ile yollukları dahil her çeşit [...]

By |2020-11-06T18:36:05+00:00Kasım 6th, 2020|Yükseköğretim Hukuku|

Yükseköğretimde Azami Sürelerin Aşılması Gerekçesiyle Kadrosu İle İlişiği Kesilen ÖYP’lilerin Açacağı İptal Davası

I. Genel Açıklama Son yıllarda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında olup da aynı zamanda yüksek lisans veya doktora programında öğrenci olan araştırma görevlilerinin, yüksek öğretimde azami sürelerin aşılması gerekçe gösterilerek kadroları ile ilişiğinin kesildiği ve bu yöndeki idari işlemlerin iptali için idare mahkemelerinde iptal davası açıldığı görülmektedir. Son zamanlarda bu konu ile ilgili olarak [...]

By |2020-11-08T19:58:04+00:00Kasım 6th, 2020|Yükseköğretim Hukuku|

ÖYP Kapsamında İmzalanan Taahhütname ve Kefalet Senetlerinin Anayasa’ya Aykırılığı

I. Genel Olarak Bilindiği üzere; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35'inci maddesi uyarınca öğretim elamanı yetiştirilmesi amacıyla araştırma görevlisi kadroları, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi için başka bir üniversiteye YÖK tarafından geçici olarak tahsis edilebilmektedir. Uygulamada; gönderen üniversiteler, başka üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimi alacak olan ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerinden taahhütname ve kefalet senedi [...]

By |2020-11-06T12:57:23+00:00Kasım 6th, 2020|Yükseköğretim Hukuku|

Tüketici Hakem Heyetleri: Görev, Yetki, Başvuru ve Harçtan Muafiyet

I. Genel Olarak Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ve tüzel kişiler olan tüketicilerin, mal ve hizmet sunan meslek erbabı karşısında bilgi, tecrübe ve ekonomik olarak zayıf ve güçsüz olması dolayısıyla kanun koyucu özel bir düzenleme ile tüketicilerin korunmasını hedeflemiş; bu korumanın mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamak için tüketici hakem heyetlerinin [...]

By |2020-11-06T07:04:54+00:00Kasım 6th, 2020|Tüketici Hukuku|

Uzlaşmaya Tabi Suçlar

Uzlaşmaya Tabi Suçlar 17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 24.11.2016 tarihli 6763 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesiyle değişik "Uzlaşma" başlıklı 253'üncü maddesinin ilk fıkrasında uzlaşmanın uygulanabileceği suçlar; ikinci fıkrasında özel kanunlardaki suçlarda uzlaşmanın kapsamı ve üçüncü fıkrada ise hangi suçlarda uzlaşmanın uygulanamayacağı düzenlenmiştir. Devam eden fıkralar ise uzlaşma usul [...]

By |2020-11-06T07:02:10+00:00Kasım 6th, 2020|Ceza Muhakemesi Hukuku|

Yabancı Boşanma Kararının Tanınması Davası

I. Yabancı Boşanma Kararının Tanınması Ne Demektir? Yabancı ülke mahkemelerince verilen boşanma davalarının Türkiye'de sonuç doğurabilmesi ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için yetkili Türk mahkemelerinde yabancı boşanma kararının tanınması ve tenfizi davasının açılması gerekmektedir. Bu aşamada hemen belirtelim ki bir yabancı mahkeme kararının tanınması ile tenfizi tamamen farklı şeylerdir. Eğer yabancı mahkeme tarafından verilen [...]

By |2020-11-06T07:00:18+00:00Kasım 6th, 2020|Aile Hukuku|

İsim Değişikliği Davası

I. Genel Olarak İsim (ad), kişiyi tanıtan ve onu diğer bireylerden ayırmaya yarayan bir kavramdır. İsim, kişinin ayrılmaz bir parçasıdır ve kişi bununla bilinir ve anılır. Niteliği gereği isim, onu taşıyan kişi tarafından benimsendiğinde anlam taşır. İsim, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olup isim değişikliği 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 27'nci maddesinde düzenlenmiştir. [...]

By |2020-11-06T13:05:23+00:00Kasım 6th, 2020|Kişiler Hukuku|
Go to Top