Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma Disiplin Cezasına Karşı İptal Davası

I. Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma Disiplin Cezasının Tanımı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/b-5 maddesinde "üniversite öğretim mesleğinden çıkarma" şeklindeki disiplin suçu, "Akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır" şeklinde tanımlanmıştır. II. Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma Disiplin Cezasını Gereken Fiiller 2547 sayılı Kanun'un 53/b-5 maddesinde üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller [...]

By |2022-02-22T08:07:19+00:00Şubat 22nd, 2022|Yükseköğretim Hukuku|

Vakıf Üniversitesinde Sözleşmesi Yenilenmeyen Öğretim Elemanının Açacağı İptal Davası

I. İnceleme Konusu Vakıf üniversitesinde görevli öğretim elemanlarının sözleşmelerinin çeşitli sebeplerle yenilenmediği durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu halde; sözleşmesinin yenilenmemesine dair üniversitenin işlemine karşı öğretim elemanın hangi hukuki yola başvurabileceği sorusu gündeme gelmektedir. Belirtmek gerekir ki; öğretim görevlisinin sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin karar, bir idari işlem niteliğindedir. Bu idari işlemin hukuka aykırı olduğundan bahisle iptal edilebilmesi için, idare [...]

By |2022-03-16T20:08:42+00:00Şubat 20th, 2022|Yükseköğretim Hukuku|

ÖYP Kapsamındaki Kefaletnamelerin Şekil Şartına Aykırılık Nedeniyle Geçersizliği

I. Giriş 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35'inci maddesi çerçevesinde öğretim elemanı yetiştirilmesi için üniversiteler, kendi bünyesinde çalışan araştırma görevlisinin kadrosunu, araştırma veya doktora eğitimi için başka bir üniversiteye geçici olarak tahsis edebilmektedir. Böylesi durumlarda, Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik'in 4'üncü maddesi uyarınca kadrosu geçici olarak tahsis edilen [...]

By |2020-11-12T17:21:28+00:00Kasım 11th, 2020|Yükseköğretim Hukuku|

Eş Durumu veya Sağlık Mazereti Olmaksızın Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Başka Bir Üniversiteye Devri

I. Genel Olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35'inci maddesin 2'nci fıkrasında, öğretim elamanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadrolarının, araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca geçici olarak tahsis edilebileceği öngörülmüştür. Aynı fıkranın son cümlesinde ise bu şekilde doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanların, bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte [...]

By |2020-11-07T06:10:53+00:00Kasım 7th, 2020|Yükseköğretim Hukuku|

ÖYP Kapsamında İmzalanan Yüklenme Senetlerinin Geçersizliği

I. Genel Olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35'inci maddesi çerçeveside; öğretim elamanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora eğitimi için başka bir üniversiteye geçici olarak tahsis edilebilmektedir. Söz konusu Kanun maddesine dayanılarak çıkarılan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik'in 4/4 maddesinde, "görevlendirme veya atama işlemlerinden [...]

By |2020-11-06T18:34:08+00:00Kasım 6th, 2020|Yükseköğretim Hukuku|

Yükseköğretim Kurumlarındaki Mecburi Hizmet Yükümlülüğünün Eş Durumu Nedeniyle Devri

I. 2547 Sayılı Kanun'da Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Mevzuatta, “devlet hizmeti”, “zorunlu çalışma yükümlülüğü”, “zorunlu hizmet” şeklinde de ifade edilen mecburi hizmet yükümlülüğü hususu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33, 35 ve 39’uncu maddelerinde düzenlenmiştir. 2547 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası incelendiğinde; lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilen ve öğrenim ücretli ile yollukları dahil her çeşit [...]

By |2022-03-17T12:22:23+00:00Kasım 6th, 2020|Yükseköğretim Hukuku|

Yükseköğretimde Azami Sürelerin Aşılması Gerekçesiyle Kadrosu İle İlişiği Kesilen ÖYP’lilerin Açacağı İptal Davası

I. Genel Açıklama Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında olup da aynı zamanda yüksek lisans veya doktora programında öğrenci olan araştırma görevlilerinin, yüksek öğretimde azami sürelerin aşılması gerekçe gösterilerek kadroları ile ilişiğinin kesildiği ve bu yöndeki idari işlemlerin iptali için idare mahkemelerinde iptal davası açıldığı görülmektedir. Bu makalemizde; zor şartlarda kutsal bir mesleği yerine getirmeye [...]

By |2022-03-17T07:03:11+00:00Kasım 6th, 2020|Yükseköğretim Hukuku|

ÖYP Kapsamında İmzalanan Taahhütname ve Kefalet Senetlerinin Anayasa’ya Aykırılığı

I. Genel Olarak Bilindiği üzere; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35'inci maddesi uyarınca öğretim elamanı yetiştirilmesi amacıyla araştırma görevlisi kadroları, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi için başka bir üniversiteye YÖK tarafından geçici olarak tahsis edilebilmektedir. Uygulamada; gönderen üniversiteler, başka üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimi alacak olan ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerinden taahhütname ve kefalet senedi [...]

By |2022-02-23T08:50:16+00:00Kasım 6th, 2020|Yükseköğretim Hukuku|
Go to Top