Tüketici Hakem Heyetleri: Görev, Yetki, Başvuru ve Harçtan Muafiyet

I. Genel Olarak Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ve tüzel kişiler olan tüketicilerin, mal ve hizmet sunan meslek erbabı karşısında bilgi, tecrübe ve ekonomik olarak zayıf ve güçsüz olması dolayısıyla kanun koyucu özel bir düzenleme ile tüketicilerin korunmasını hedeflemiş; bu korumanın mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamak için tüketici hakem heyetlerinin [...]