About Özgür Akışoğlu

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far Özgür Akışoğlu has created 17 blog entries.

Tüketici Hakem Heyetleri: Görev, Yetki, Başvuru ve Harçtan Muafiyet

I. Genel Olarak Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ve tüzel kişiler olan tüketicilerin, mal ve hizmet sunan meslek erbabı karşısında bilgi, tecrübe ve ekonomik olarak zayıf ve güçsüz olması dolayısıyla kanun koyucu özel bir düzenleme ile tüketicilerin korunmasını hedeflemiş; bu korumanın mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamak için tüketici hakem heyetlerinin [...]

By |2022-02-23T08:44:59+00:00Kasım 6th, 2020|Tüketici Hukuku|

Uzlaşmaya Tabi Suçlar

17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 24.11.2016 tarihli 6763 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesiyle değişik "Uzlaşma" başlıklı 253'üncü maddesinin ilk fıkrasında uzlaşmanın uygulanabileceği suçlar; ikinci fıkrasında özel kanunlardaki suçlarda uzlaşmanın kapsamı ve üçüncü fıkrada ise hangi suçlarda uzlaşmanın uygulanamayacağı düzenlenmiştir. Devam eden fıkralar ise uzlaşma usul ve içeriğine [...]

By |2022-02-22T11:17:11+00:00Kasım 6th, 2020|Ceza Muhakemesi Hukuku|

Yabancı Boşanma Kararının Tanınması Davası

I. Yabancı Boşanma Kararının Tanınması Ne Demektir? Yabancı ülke mahkemelerince verilen boşanma davalarının Türkiye'de sonuç doğurabilmesi ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için yetkili Türk mahkemelerinde yabancı boşanma kararının tanınması ve tenfizi davasının açılması gerekmektedir. Bu aşamada hemen belirtelim ki bir yabancı mahkeme kararının tanınması ile tenfizi tamamen farklı şeylerdir. Eğer yabancı mahkeme tarafından verilen [...]

By |2022-02-22T09:07:27+00:00Kasım 6th, 2020|Aile Hukuku|

İsim Değişikliği Davası

I. Genel Olarak İsim (ad), kişiyi tanıtan ve onu diğer bireylerden ayırmaya yarayan bir kavramdır. İsim, kişinin ayrılmaz bir parçasıdır ve kişi bununla bilinir ve anılır. Niteliği gereği isim, onu taşıyan kişi tarafından benimsendiğinde anlam taşır. İsim, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olup isim değişikliği 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 27'nci maddesinde düzenlenmiştir. [...]

By |2022-02-22T08:40:39+00:00Kasım 6th, 2020|Kişiler Hukuku|

İcra Takibi İle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi

I. Genel Olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 299'uncu maddesi çerçevesinde sözlü veya yazılı olarak belirlenmiş kira sözleşmesinde, kiracı sıfatını haiz taraf kira sözleşmesi gereğince kira bedelini belirlenen vade tarihinde ödemediği takdirde kiraya verenin söz konusu kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle kiracının 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 269/a hükmü çerçevesinde tahliyesini istemesi mümkündür. Kiraya [...]

By |2022-02-22T08:17:33+00:00Kasım 6th, 2020|İcra ve İflas Hukuku|

Hukuk Muhakemeleri Hukukunda Bekletici Sorun

I. YASAL MEVZUAT 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) İkinci Kısım, Beşinci Bölüm'ünün "Ön Sorun ve Bekletici Sorun" başlıklı Üçüncü Ayırımında yer alan 165'inci maddesinde bekletici sorun düzenlenmiştir. Buna göre, MADDE 165- (1) Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava [...]

By |2020-11-06T06:52:40+00:00Kasım 6th, 2020|Uncategorized|

“Ceza Yargılamasında Tercümandan Yararlanma Hakkı” başlıklı makalemiz yayınlandı.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'e Armağan başlığı ile Turhan Kitabevi tarafından yayınlanan kitapta, "Ceza Yargılamasında Tercümandan Yararlanma Hakkı" başlıklı hakemli makalemiz yayınlanmıştır. Kaleme aldığımız makalenin özeti aşağıdaki gibidir.   CEZA YARGILAMASINDA TERCÜMANDAN YARARLANMA HAKKI (RIGHT TO THE ASSISTANCE OF AN INTERPRETER IN CRIMINAL PROCEEDINGS) Av. Özgür AKIŞOĞLU Özet: Ceza yargılamasında tercümandan yararlanma hakkı, adil yargılamanın [...]

By |2020-11-06T06:51:11+00:00Kasım 3rd, 2020|Uncategorized|
Go to Top